Villkor

Handelsvillkor för Northguard ApS

Officiell företagsinformation

Juridiskt namn: Northguard ApS
Adress: Bondovej 14, 5250 Odense
Telefonnummer: +45 70206065
Telefonnummer: 010-888 65 44
Organisationsnummer: 40014063

Northguard ApS (hädanefter ”Northguard”) erbjuder licenser, prenumerationsbaserade onlinetjänster och hårdvara tillgängliga på www.northguard.se.

Villkoren gäller mellan den enskilda användaren och Northguard. Det är viktigt att du läser och förstår följande villkor innan du använder Northguards tjänster och produkter. Genom att använda Northguards produkter och tjänster accepterar du till att vara bunden av dessa villkor i sin helhet. Dessa användarvillkor gäller för avtal mellan Northguard och en fysisk person (hädanefter ”användaren”) angående våra tjänster. Endast personer som är fyllda18 år eller äldre, boende i Sverige eller Danmark kan ingå avtal med Northguard.

Sammantaget utgör dessa villkor och det tillämpliga avtalet mellan användaren och Northguard. Användaren måste därför läsa och acceptera villkoren innan användaren kan få tillgång till våra tjänster.

 

Tjänstens omfattning

Tjänsten ger användaren tillgång till Northguards tjänster som bestäms vid beställningen.

 

Tillgång till tjänsten

För att användaren skall få åtkomst till sin beställda tjänst, måste användaren registrera ett användarkonto på Northguards portalen.

 

Produkter och tjänster

Under installationen av våra produkter kan dessa tillåta sig att avinstallera eller inaktivera andra säkerhetsprogram eller funktioner om dessa produkter strider mot Northguards produkt.

Vid köp av support från Northguard kan Northguard ej garantera att dem uppfyller användarens alla krav under någon reparations- eller assistanssession med Northguards tekniker. Fysisk skada och / eller brist på licenser från användarens sida, håller sig Northguard inte ansvariga för.

Som företag eller näringsidkare är det viktigt att välja Northguards företagslösningar. Om Northguard misstänker att de privata lösningarna kommer att användas som företagslösningar erhåller sig Northguard rätten att avbryta avtalet i fråga.

 

Registrering och Kontosäkerhet

Användaren ansvarar för att informationen som lämnas är korrekt vid registreringen. Vid registrering kan användaren endast tillhandahålla information om sina egna betalnings och kreditkorts uppgifter.

Vid registrering tilldelas användaren ett användarnamn (användarens registrerade e-post under köpet) och ett lösenord (hädanefter ”inloggningsuppgifter”).

Användarens inloggningsuppgifter är privata och får inte användas av andra om inget annat anges på produkten. Informationen kan ändras genom att logga in på https://www.northguard.com/mit-northguard/.

På ”My Northguard” kan användaren visa och ändra sin information samt ha en fullständig översikt över köpet på Northguard. Här kan användaren se köphistorik, inköpsdatum, utgångsdatum, priser, licensnycklar, användarinformation etc.

Användaren måste förvara inloggningsinformationen på ett säkert ställe så att andra inte kan få obehörig åtkomst till den. Användaren ansvarar för all användning av sitt användarkonto.

Om användaren misstänker olaglig användning av användarens inloggningsuppgifter måste användaren omedelbart meddela Northguard och ändra sitt lösenord.

Northguard lagrar informationen i upp till två år efter att användaren inte längre är kund hos Northguard.

 

Betalning

Northguard accepterar onlinebetalningar med Dankort, Visa / Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron, ViaBill och Klarna. Northguard tar inte ut kortavgifter

Betalning dras endast från användarens konto när den fysiska produkten skickats eller den virtuella produkten skapas om inte annat överenskommits eller angetts i användarens beställning. Alla belopp på webbplatsen inkluderar moms och använder följande valutor för prissättning:

  • Danmark – Kroner (DKK)
  • Sverige – Kronor (SEK)

Northguards webbplats använder en säker betalningsserver som krypterar all information med SSL-protokoll vilket innebär att användarens data är säker och inte kan läsas av utomstående tredjepart. Northguards egen webbplats använder också kryptering med SSL-protokoll och lagrar inga betalningsuppgifter.

 

Försändelse av fysiska varor

Northguard tar endast emot paket skickade direkt till huvudkontoret.

Northguard ApS
Bondovej 14
5250 Odense
Danmark

Northguard levererar endast fysiska varor inom Danmarks gränser och det kan finnas begränsningar för leverans till icke-överbryggade öar.

 

Frakt

Northguard levererar fysiska varor till den angivna adressen vid registrering eller till ett postkontor nära användaren. Northguard levererar endast paket inom Danmarks gränser. Längre leveranstider kan inträffa under speciella förhållanden som t.ex helgdagar, röda dagar och till icke-överbryggade öar.

Leveranstiden är vanligtvis 2–3 arbetsdagar för våra fysiska produkter. Licenser levereras samma dag elektroniskt.

 

Returrätt

Det finns en 14 dagars fullständig returrätt på varor som köpts på webbplatsen såvida inte annat överenskommits eller anges i användarens beställning. 14-dagarsperioden börjar den dag ordern har levereras. Eventuella returkostnader är under användarens egna bekostnad och det är användaren som är ansvarig om skador uppstår under returtransporten.

Begäran om uppsägelse måste meddelas, mottagas och bekräftas av Northguard inom 14 dagar efter leverans. Begäran måste göras via e-post info@northguard.com eller via telefon på 010-8886544. Användaren måste tydligt ange orsaken till att använda ångerrätten.

När användaren köper från Northguard gäller konsumentlagens reler för köp av varor.

Detta innebär att användaren har rätt att göra ett klagomål i upp till 24 månader. Om användarens klagomål är berättigat betyder det att användaren antingen kan reparera, byta, returnera pengarna eller sänka priset beroende på den specifika situationen.

Användaren måste föra sin klagan inom en ”rimlig tid” efter att eventuella fel har upptäckts. Om användaren klagar inom två månader efter att felet upptäcktes kommer klagomålet alltid att vara i rätt tid.

Om klagomålet är berättigat kommer Northguard att ersätta användarens (rimliga) fraktkostnader. Varan måste alltid skickas tillbaka i dess korrekta förpackning och användaren måste komma ihåg att få ett kvitto för frakt så att Northguard kan ersätta användarens fraktkostnader.

 

Varans skick till:

Northguard ApS
Bondovej 14
5250 Odense
Danmark

Northguard accepterar endast paket som skickas direkt till adressen och användaren ombeds att bifoga en detaljerad beskrivning av problemet.

 

Varans skick vid retur

Om varan tappat sitt värde på grund av att användaren har förbrukat den på ett annat sätt än vad som var nödvändigt för att bestämma varans egenskaper, kan användaren bara få tillbaka en del av inköpsbeloppet. Hur mycket användaren kan få tillbaka beror på varans kommersiella värde, och i vissa fall kan det innebära att användaren bara kan få tillbaka fraktkostnaderna.

Northguard rekommenderar därför att användaren returnerar varan i originalförpackningen. Om originalförpackningen saknas kan det leda till en minskning av varans värde.

 

Återbetaling

Om användaren ångrar sitt köp kan användaren få tillbaka sina pengar. Detta gäller dock inte för alla fall (läs om ingen ångerrätt). Om varans värde försämrats drar Northguard av det belopp som användaren är ansvarig för.

Northguard återbetalar alla betalningar som mottagits från användaren, inklusive leveranskostnader (detta gäller dock inte extra leveranskostnader där användaren har valt en annan leveransform än den billigaste standardleveransen som erbjudits av Northguard), senast 14 dagar från dagen Northguard har fått användarens meddelande om att ångra sitt köp. Northguard returnerar pengarna med samma betalningsmedel som användaren använde vid köpet, om inte annat överenskommits.

Northguard kan invänta utbetalningen tills Northguard mottagit varan, såvida inte användaren lämnar in bevis på att produkten har returnerats.

Northguard accepterar endast paket som skickats direkt till adressen:

Northguard ApS
Bondovej 14
5250 Odense
Danmark

 

Reklamationsrätt

När du handlar hos oss som konsument gäller konsumentlagens regler för varuköp.
Det betyder att du har reklamationsrätt i 24 månader.
Om din reklamation är berättigad betyder det att du antingen kan få varan reparerad, ombytt, pengarna tillbaka eller en prissänkning beroende på den konkreta situationen.
Du ska reklamera inom ”rimlig tid” efter att du har upptäckt felen. Om du reklamerar inom två månader efter dess att felen har upptäckts kommer reklamationen alltid att vara inom rätt tid.
Om reklamationen är berättigad återbetalar vi dina (rimliga) fraktkostnader. Varan ska alltid skickas tillbaka i en sund förpackning. Kom också ihåg att få ett kvitto för leverans så att vi kan återbetala dina fraktkostnader.

 

Ångerrätt enligt Distansavtalslagen

Vissa specifika avtal hos Northguard innefattar ingen ångerrätt. Dessa specifika avtal och produkter informeras och kräver användarens godkännande innan de gör sitt köp och följer Northguards affärspolicy och Svenska konsumentverkets lagar.

Dessa avtal innefattar inte ångerrätt:

  • Digitalt innehåll som levererats på något annat sätt än på ett fysiskt medium som konsumenten uttryckligen har samtyckt och fått klar information om accepterat att det inte finns någon ångerrätt. Med detta avses köp av datorprogram, spel, appar, musik, video, eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning eller direktuppspelning.
  • Avtal för specifikt brådskande reparations- eller underhållsarbete för användaren som användaren uttryckligen har begärt via telefon eller e-post.
  • Leverans av digitalt innehåll som videofiler, spel, appar och datorprogramvara där användaren själv eller med hjälp av andra brutit förpackningen med användarens samtycke, inklusive tekniker från Northguard.

 

Ångra en del av köpet

Om användaren har köpt flera produkter under samma beställning från Northguard har användaren möjlighet att returnera en eller flera produkter beroende på produkttyp.

Observera att användaren inte får ersättning för fraktkostnaderna om användaren ångrar en del av sitt köp.

 

Ångerrätt för företag

Företagsköp med Northguard innefattar ingen ångerrätt.

 

Kund- & Sekretesspolicy

Northguard säljer inte personlig information och förmedlar inte användarens personliga information till obehörig tredjepart, all information är registrerad i Northguards kundkatalog där användaren närsomhelst kan få sin information raderad.

För att användaren skall kunna ingå i ett avtal med Northguard behövers följande information:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Northguard registrerar användarens personliga information i syfte med att kunna leverera produkter/tjänster till användaren. Den personliga informationen som registrerats hos Northguard lagras i upp till fem år, därefter raderas all information. När personlig information samlas in via Northguards webbplats, säkerställer Northguard att den alltid görs med användarens uttryckliga samtycke. Användaren informeras alltid om exakt vilken information som samlas in och varför. Dessutom samarbetar Northguard med ett antal andra företag som lagrar och bearbetar data. Företag behandlar information enbart på uppdrag av Northguard och får ej användas för andra syften.

Northguard arbetar bara med databehandlare inom EU eller i länder som kan ge krypterat skydd för användarinformation. All personal på Northguard har tillgång till den information som registrerats om användaren, men inte betalningsuppgifter.

Uppgifterna som ansvarar för Northguard är: Northguard ApS

Som registrerad hos Northguard har användaren alltid rätt att invända mot registreringen. Användaren har också rätt till insikt i vilken information som registreras om användaren. Användaren har dessa rättigheter enligt personuppgiftslagen och alla förfrågningar i samband med detta riktas till info@northguard.com.

 

Abonnemangsvillkor

Betalning

Användaren betalar beloppet med ett valfritt betalkort. Northguard drar av beloppet kontinuerligt varje månad enligt avtal.

Ångerrätt

Det finns ingen ångerrätt vid leverans av digitalt innehåll. Det finns en 14-dagars ångerrätt på fysiskt levererade produkter och om användaren inte redan har fått hjälp från Northguards kundsupport.

Bindningstid

Användaren är minst bunden till avtal med 11 månader + 1 månads uppsägningstid.

Uppsägning

Det finns en uppsägningstid på en månad. Vid uppsägning måste användaren kontakta Northguard på 010-888 65 44 eller info@northguard.com

Abonnemangsproblem

Om användaren inte är nöjd med abonnemanget kan användaren kontakta Northguard på telefonnummer:  010-888 65 44. Om du vill reklamera en produkt eller tjänst från Northguard utan ångerrätt så skall felet ha funnits med när du fick varan och användaren får själv inte ha orsakat felet. Bestämmelserna i konsumentköpslagen gäller inte vid abonnemang. Huruvida användaren har två års reklamationsrätt enligt reglerna beror därför på vad som har levererats enligt abonnemangsavtalet. Om det visar sig att abonnemanget hade ett ursprungligt fel kan användaren få problemet åtgärdat av Northguard genom att få varan reparerad, få en ny felfri vara, få avdrag på priset eller få pengarna tillbaka beroende på hur situationen ser ut.

Kvitto

Användaren får ett kvitto för sin beställning efter köpet via e-post. Därefter skickas automatiskt ett nytt kvitto varje månad under din abonnemangstid.

Kortbetalning

Om användaren skall byta betalkort eller betalningsmetod under abonnemangstiden, måste användaren kontakta Nortguard. Användaren kan när som helst återkalla tillåtelsen av att vi drar av betalningar på ditt kort. Du har samtidigt möjlighet att invända om obehöriga avgifter från din kortleverantör, men senast 8 veckor efter debitering, om inte annat anges i ditt avtal med din kortleverantör.

 

Cookies

På www.northguard.se används cookies för att optimera webbplatsen och dess funktionalitet, och därmed göra besöket så enkelt som möjligt för användaren. Cookies kan inte se vem du är, vad du heter, var du bor eller om datorn används av flera personer. Den kan heller inte sprida datorvirus eller andra skadliga program. Användaren kan när som helst radera cookies från sin dator genom att ändra inställningarna i dess webbläsare. Alla webbläsare låter dig ta bort dina cookies samlat eller enskilt och var du finner inställningarna beror på vilken webbläsare du använder.

 

Licens avtal

Windows Licensvillkor

macOS Licensvillkor

Mobila(Android & iPhone) Licensvillkor

 

Loggstatistik

Northguard använder sig utav loggstatistik på https://northguard.se/ , vilket innebär att ett statistiksystem samlar in information som kan ge en statistisk bild av hur många besökare Northguard har, var de kommer ifrån och var på webbplatsen dem befinner sig etc.

Loggstatistiken används endast för att optimera Northguards webbplats.

 

Överklagan av köp

Om du som konsument vill överklaga ditt köp ska du kontakta kundtjänsten på info@northguard.com eller 010-888 65 44. Om en lösning inte lyckas hittas kan du skicka ett klagomål till:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

www.forbrug.dk

Om du är bosatt i ett annat EU-land än Danmark kan du klaga till EU-kommissionens online klagoportal här – http://ec.europa.eu/odr

 

Handelsvillkoren uppdaterades senast den 14.01.2021